یکشنبه 14 آبان‌ماه سال 1385
صدام حسین به اعدام محکوم شد
صدام حسین، رهبر پیشین عراق، به اعدام با طناب دار محکوم شد.

بنا به گزارش ها وی پس از اعلام حکم در دادگاه گفت می خواهد حکمش توسط جوخه اعدام اجرا شود.

در جلسه پایانی دادگاه که روز یکشنبه 5 نوامبر در میان تدابیر شدید امنیتی در بغداد، پایتخت عراق، برگزار شد، قاضی رئیس جمهور سابق عراق را به جرم 'جنایت علیه بشریت' به اعدام محکوم کرد.

خبرنگار بی بی سی در محل دادگاه می گوید صدام پس از اعلام حکم گفت: "الله اکبر... زنده باد عراق و ملت عراق... مرگ بر خائنین ... مرگ بر متجاوزین ... الله اکبر ..."

خبرنگاران بی بی سی می گویند کمتر کسی در عراق فکر می کند که صدور حکم صدام به فروکش کردن خشونت ها کمکی بکند.

http://www.bbc.co.uk/persian/worldnews/story/2006/11/061105_mv-saddam-verdict.shtml