پنج‌شنبه 20 دی‌ماه سال 1386

من دوباره ذوق زده شدم!  آخه امروز برای Grammy's و Oscar's ثبت نام کردم و قبول شدم!  خلاصه که از ۵ فوریه تا ۱۱ ام و از ۱۸ ام تا ۲۴ ام قراره که برم باهاشون کار کنم...

همین