شنبه 17 شهریور‌ماه سال 1386
بعد از مسابقه

من مسابقه رو نبردم.

متاسفانه حتی نشد که اون غذایی که این همه روش کار کردم و بپزم چون توی این مرحله قرار بود یه چیز دیگه بپزیم. خلاصه این که من به مرحله بعد نرسیدم. ولی به جاش Ty رسید و من کلی براش خوشحالم.