یکشنبه 22 بهمن‌ماه سال 1385
هیچی!

سلام

هنوز هیچ خبری از اسکار نیست. من هم سرم حسابی به درس و مدرسه مشغوله! این هفته امتحان هام هست و کلی کار دارم...