دوشنبه 9 مرداد‌ماه سال 1385

دارم از خستگی می میرم... الان ۳ ساعته که نشستم جلوی مانیتور و دارم دنبال کمپانی های اینترنت ، تلفن، ماهواره و کامپیوتر می گردم. مسئله این نیست که نمی تونم پیداشون کنم، نه!! مسئله اینه که انقدر زیادن و انقدر چرت و پرت توی سایت هاشون پیدا می شه که آدم رو دیوانه می کنه...

الان خسته تر از اینم که ماجرا های ۱ هفته گذشته رو تعریف کنم ( البته خیلی هم خبری نبوده) .  بعدا می نویسم.