جمعه 30 تیر‌ماه سال 1385
...
ما هنوز داریم دنبال خونه می گردیم.